Automatització industrial

Encodi , en col·laboració amb Bitblue ofereix serveis d'automatització de màquines i procesos industrials adaptades als requisits i necessitats dels nostres clients.

Oferim solucions per a la construcció d'estacions i línies de muntatge manuals, semi-automàtiques i automàtiques. També oferim la possibilitat de modificar línies i maquinària ja existents transformant-les de manual a automàtica o semiautomàtica amb una adaptació y actualització tecnològica.